Loga UE i Projektowe

Uwaga!!! Projekt został zakończony. Osoby zainteresowane wdrożeniem proszone są o meilowy  kontakt z biurem projektu: info@interpsi.pl

Szkoła Młodych Inżynierów i Inżynierek.

Co to za projekt?

Jest to projekt, który ma na celu wypracowanie i wdrożenie  nowego programu szkoleniowego dla nauczycieli umożliwiającego im prowadzenie nowej formy pracy z uczniami,  rozwijającej ich zdolności i kompetencje politechniczne,  wspólnie z partnerem ponadnarodowym i pracodawcami.

POWR.04.03.00-00-0030/18-00

 

więcej...

Ile trwa projekt?

Okres realizacji projektu to 
01.12.2018 do 31.01.2023

 W tym czasie nastąpi:
Opracowanie programu szkoleniowego
Testowanie  w 10 szkołach  
Wdrożenie programu w 22 szkołach

Łącznie 1792 godziny zajęć pozalekcyjnych
(28 godzin zajęć pozalekcyjnych w 10 osobowych grupach)

8 edycji 2-dniowych zawodów pojazdów ECO RC
(Zależnie od aktualnej sytuacji zawody stacjinarne mogą zostać zastąpione ich zdalnym odpowiednikiem)

więcej...

 

Projekt realizowany jest w terminie od 2018.12.01 do 2023.01.31.
Projekt realizowany jest w zadaniach, nie każde dotyczy jednak bezpośrednio uczestników projektu. Zadaniami bezpośrednio dotyczącymi szkół, uczniów i nauczycieli są zadania 2 i 5.


10.2018

Zadanie 1 - Przygotowanie PROGRAMU NAUCZANIA i CERTYFIKACJI we współpracy z partnerem ponadnarodowym Horizon Fuel Cell Europe i pracodawcami.

Jest to zadanie organizacyjne, w trakcie którego zostanie stworzone biuro projektu, zespół projektowy, odbędą się spotkania ekspertów, wypracowane zostaną materiały dydaktyczne, zrealizowana zostanie rekrutacja szkół itp. 
Zadanie powinno zostać zakończone do 08.2019.

09.2019

Zadanie 2 - Testowanie w 10 szkołach PROGRAMU NAUCZANIA i CERTYFIKACJI wypracowanych ze wsparciem partnera ponadnarodowego Horizon Fuel Cell Europe i pracodawców.

Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uczniami (w każdej szkole po dwie grupy 10 osobowe) – etap realizowany do II kwartału 2020.

10.2019

Zawody międzyszkolne – 4 edycje (2 dni po 8 godzin, 5 szkół) - etap realizowany do III kwartału 2022. Ze względu na aktualną sytuację zamiast zawodów stacjonarnych może zostać przeprowadzony ich zdalny odpowiednik).

2020

I Kwartał 2020

Certyfikacja uczniów - etap realizowany do III kwartału 2022. (Część teoretyczna przeprowadzona w oparciu o system internetowy, cześć praktyczna przez egzaminatora).
Organizacja wyjazdu drużyny i personelu na zawody międzynarodowe.
Etapy realizowany w 2022. (Ze względu na aktualną sytuację, wyjazd może zostać odwołany).

2020/2022

Zadanie 3 - Analiza efektów testowanych PROGRAMU NAUCZANIA i CERTYFIKACJI ze wsparciem partnera ponadnarodowego Horizon Fuel Cell Europe i pracodawców.

Zadanie 4 - Opracowanie ostatecznej wersji PROGRAMÓW NAUCZANIA i CERTYFIKACJI we współpracy z partnerem ponadnarodowym Horizon Fuel Cell Europe s.r.o. oraz pracodawcami, z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy.

2022-2023

Zadanie 5 - Wdrożenie w 22 szkołach PROGRAMU NAUCZANIA i CERTYFIKACJI we współpracy z partnerem ponadnarodowym Horizon Fuel Cell Europe i pracodawcami.

Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uczniami (w każdej szkole po dwie grupy 10 osobowe).
Zawody między szkolne – 4 edycje (2 dni po 8 godzin – 11 szkół) (Forma zawodów - stacjonarna - zdalna - zależna będzie od aktualnej sytuacji).
Certyfikacja uczniów (Część teoretyczna przeprowadzona w oparciu o system internetowy, cześć praktyczna przez egzaminatora).
Etapy realizowany do stycznia 2023.

2023
Styczeń 2022

Organizacja wyjazdu drużyny i personelu na zawody międzynarodowe. - Etapy realizowany do stycznia 2023 (W zależności od sytuacji pandemicznej oraz międzynarodowej).

Zadanie 6 - Wypracowanie rekomendacji dla szkół z całego kraju w celu zapewnienia  skutecznej trwałości stosowania PROGRAMU NAUCZANIA i CERTYFIKACJI wypracowanych we współpracy z partnerem ponadnarodowym Horizon Fuel Cell Europe oraz pracodawcami.