Szkoła Młodych Inżynierów i Inżynierek. Co to za projekt? Jest to projekt, który ma na celu wypracowanie i wdrożenie  nowego programu szkoleniowego dla nauczycieli  umożliwiającego im prowadzenie nowej formy pracy z uczniami,  rozwijającej ich zdolności i kompetencje politechniczne,  wspólnie z partnerem ponadnarodowym i pracodawcami.