Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.

25-310 Kielce, ul. Kościuszki 11, tel. 41/343-05-80, fax: 41/343-05

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa.
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Adres e-mail firmy: info@interpsi.pl 

Adres e-mail projektu: smi.psi@icloud.com